Pojęcie pamięci ram

Otaczając się w prawie pełni skomputeryzowanym świecie wypadałoby znać kilka podstawowych pojęć, które w tym środowisku są normalne. Pojęcie pamięć ram powinno być zatem przez nas dobrze znane. Jest to pamięć o dostępnie swobodnym, należy do podstawowych rodzajów pamięci cyfrowej. Jest pamięcią do wielokrotnego zapisu, odczytu co czyni ją przeciwieństwem pamięci ROM, gdzie wielokrotne zapisanie danych w komórkach pamięci nie jest możliwe.
W pamięci RAM są przechowywane wszystkie programy, które są aktualnie wykonywane. Pamięć ROM wobec tego jest pamięcią ulotną, która jest rzadko wykorzystywana. Jeśli niespodziewanie zrestartujemy komputer to wtedy utracimy wszystkie dany w pamięci ROM, gdyż nie są one zapisywane na każdym kroku a właściwie nie są wcale zapisywane. Pamięć ram możemy podzielić na pamięci statyczne i pamięci dynamiczne. Jak można zaobserwować pamięci statyczne są dużo szybsze od pamięci dynamicznych, dzieje się tak, bo pamięć dynamiczna wykonuje czasem skomplikowane obliczenia.
Pamięć ram jest stosowana głównie jako pamięć operacyjna. Współczesna pamięć RAM jest realizowana sprzętowo w postaci układów scalonych, które występują w różnych technologiach. Pamięć dynamiczna jest zwana pamięcią DRAM. W przeciwieństwie do pamięci statycznych wymagają czasowego odświeżania, taki jest urok tej pamięci. Pamięć ram a głównie dynamiczna musi dobrać odświeżanie w taki sposób, aby były w równych odstępach czasu. Wewnętrznie polega na zapisie i odczycie wartości w tych samych komórkach pamięci. Za odświeżanie odpowiedzialne są układy pamięci, specjalizowane układy wspomagające. Pamięci dynamiczne najczęściej łączone są w dwuwymiarowe tablice adresowane numerem wiersza i kolumny, co pozwala ograniczyć liczbę wymaganych linii adresowych i przyspiesza sekwencyjny odczyt danych umieszczonych w kolejnych komórkach tego samego wiersza pamięci.
Pamięć ram podlega także diagnostyce. Co to znaczy? Nie musimy od razu pędzić do eksperta, aby postawić diagnozę uszkodzenia tej pamięci. Podejrzenia są różne, chociażby dlatego, że powoduje blue screena, resetuje komputer, zawiesza go, bądź wręcz uniemożliwia jego włączenie – warto wiedzieć, jak tę pamięć sprawdzić. Warto sprawdzić, czy aby kości pamięci nie uległy awarii, wtedy sprawa jest dużo prostsza- szybciej dojdziemy do rozwiązania problemu. Jeśli zaś nie to pewnie problem leży zupełnie gdzieś indziej.
Jeśli komputer wykazuje błędne działanie przy jednej z kości – prawdopodobnie mamy kandydata do wymiany. Jeśli błędne działanie komputera odnosi się do wszystkich kości, bądź też dla każdej z nich działa poprawnie – ponownie testujemy wszystkie kości na innych slotach. Pamięć ram tak jak różne podzespoły ma prawo się zepsuć, ale czasami trudno postawić diagnozę to tak naprawdę się w niej zepsuło. Najczęstszą przyczyną jest właśnie awaria kości, ale zdarzają się także inne awarie.
Warto również zauważyć, że zrzuty ekranu (czy też zdjęcia) z takiego programu, wskazujące na błędy w kościach pamięci RAM są przyjmowane przez serwisy jako podstawa do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji. Warto więc z takich programów skorzystać.

Leave a Comment

© 9229 GSM Pro. All rights reserved.